Catalonia announces Ramon Margalef prize

EN
The Secretariat for the Environment and Sustainability of the Department of Territory and Sustainability of the Generalitat de Catalunya would like to open up submissions for the 2012 Ramon Margalef Prize to recognise people or groups all over the world who have distinguished themselves in the field of ecological science. The Prize was first established in 2004 and is awarded annually.

Professor Ramon Margalef i López (Barcelona, 1919-2004) was one of the first researchers and thinkers in the frame of this ecology, at once reductionist and holistic, that has its roots in pure science and has become essential to understand the way the world works and to solve environmental problems. His scientific and intellectual work, of the highest order,encompasses the fields of aquatic ecology (limnology and  oceanography, especially plankton ecology) and theoretical ecology. With his work he made a decisive contribution to establishing modern ecological science to the point where he is regarded as one of the world’s leading figures in the field.

The Prize may be awarded either to individuals or to legal persons or groups from all over the world that have made significant contributions to the development of the ecological sciences. Candidatures must be submitted by university institutions, superior schools, research centres or scientific academies or have science divisions, by persons who have been awarded the Prize in previous years or by persons who have been members of the Prize Jury.  Exceptionally, candidatures submitted by persons with an acknowledged prestige in the field of ecology will also be admitted.

The Prize will be decided by a Jury and is endowed with an award of eighty thousand (80,000) euros and a unique and simbolic trophy dedicated to the memory of Ramon Margalef. The winner will be announced by the Management Board, and the Prize will be awarded at a ceremony in Barcelona.

The candidatures must be submitted before 17 May 2012 in a letter or statement of well-reasoned justification signed and dated by the presenter, accompanied by a curriculum vitae of the candidate. The  candidatures must be sent to the Secretariat of the Premi Ramon Margalef, Department of the Presidency of the Generalitat of Catalonia. Its content may be sent beforehand by e-mail or by filling the form to be found at the Prize webpage

For more information, click here


ES
La Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya se complace en anunciar el Premi Ramon Margalef d’Ecologia, per reconèixer aquelles persones o col·lectius d’arreu del món que s’hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica.

Un dels principals estudiosos i pensadors d’aquesta ecologia alhora reduccionista i holística, que enfonsa les arrels en les ciències pures i és fonamental per entendre el funcionament del món i per resoldre els problemes ambientals, fou el professor Ramon Margalef i López (Barcelona, 1919-2004), que va portar a terme una tasca científica i intel·lectual de primera magnitud en els camps de l’ecologia aquàtica (limnologia i oceanografia, en especial l’ecologia del plàncton) i l’ecologia teòrica. Amb la seva tasca va contribuir de forma decisiva a la  creació de la ciència ecològica moderna, fins al punt de ser-ne considerat un dels màxims exponents mundials.

El Premi pot ser atorgat tant a persones físiques com a persones jurídiques o a col·lectius de tot el món que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques. Les candidatures les presenten institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques, persones guardonades amb aquest Premi en convocatòries anteriors i persones que hagin estat membres del Jurat. Excepcionalment, es poden admetre candidatures presentades a títol personal per persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la ecologia.

La dotació del Premi és de vuitanta mil (80.000) euros i una peça única i simbòlica en memòria de Ramon Margalef.El Jurat, assistit amb veu però sense vot pel Secretari del Premi, decidirà per majoria la candidatura guanyadora. La decisió del Jurat serà inapel·lable.El Premi serà proclamat pel Consell de Direcció. El seu lliurament solemne tindrà lloc a Barcelona.

Les candidatures, argumentades (amb carta o nota raonada, signada per la persona responsable de la presentació de la candidatura), acompanyades d’un currículum, han de ser presentades abans del 17 de maig de 2012 i s’han d’adreçar a la Secretaria del Premi Ramon Margalef, al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. El seu contingut pot ser enviat anticipadament per correu electrònic o mitjançant el formulari existent al web del Premi.

0 Comment(s) to the "Catalonia announces Ramon Margalef prize"
Share/Save

Follow us

Calendar

Currently, there is no event scheduled

Partnerships